Sistem odbrane Republike Srbije u suprotstavljanju savremenom terorizmu (Završen)
Rezultate ovog istraživanja moguće je primeniti u sferi osposobljavanja sistema odbrane, ali i društva u celini, za sistematsko, stručno, profesionalno i neprekidno suprotstavljanje terorizmu, uz izgradnju odgovarajućih oblika, metoda i modaliteta suprotstavljanja.