Stavovi pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane o reformi Vojske i bezbednosnim integracijama (Završen)
Projekat Instituta za strategijska istraživanja „Stavovi pripadnika MO i Vojske Srbije o reformi Vojske Srbije i bezbednosnim integracijama“ pokrenut je s idejom da se istraže stavovi profesionalnih pripadnika MO i Vojske o karakteru, intenzitetu i kvalitetu do sada provedenih reformi sistema odbrane i Vojske Srbije, kao i pravcima i argumentaciji za uključivanje Srbije u bezbednosne integracije. Saznanja o tome omogućila bi menadžmentu sistema odbrane egzaktniji uvid u stavove internog javnog mnjenja i nalaze koji treba da pokažu da li postoji i kakva je podrška i saglasnost sa reformskim koracima koji su preduzimani proteklih godina. Istraživanje na terenu obavljeno je u periodu od 21. do 25. aprila 2008. godine, na uzorku od 927 pripadnika MO i VS. Statistički prikaz odgovora ispitanika, zajedno sa Tehničkim izveštajem, dostavljen je donosiocima odluka u sistemu odbrane. Istraživački tim je predložio da se dva puta godišnje nastavi sistematsko istraživanje stavova pripadnika MO i VS o procesu reformi i bezbednosnim integracijama sa istim upitnikom.