14.04.2019

Učešće potpukovnika dr Milovana Subotića na 32. Beogradskom maratonu

Veliki rimski satiričar Juvenal u jednom stihu kaže da za „zdrav duh u zdravom telu“ valja „moliti bogove“. Vremenom je iz konteksta izvučena rečenica „U zdravom telu zdrav duh“ (Mens sana in corpore sano), u svom novom značenju, da je za psihičku ravnotežu uslov fizičko zdravlje.
 
​naučni saradnik Instituta za strategijska istraživanja
potpukovnik dr sc. Milovan Subotić

Institut za strategijska istraživanja je doprineo ovoj kauzalnosti duha i tela preko svog delegiranog predstavnika, potpukovnika dr Milovana Subotića, koji je učestvovao na ovogodišnjem 32. Beogradskom maratonu, u trci na 21.09 km i ostvario respektabilno vreme 2:03:21.