16.04.2019

Uvid javnosti o ispunjenosti uslova za izbor u naučno/istraživačko zvanje

Obaveštavamo vas da su Izveštaji komisija o ispunjenosti uslova za izbor u naučno, odnosno istraživačko, zvanje za sledeće kandidate:

pp dr Milan Miljković – Izveštaj za izbor u zvanje naučni saradnik;
pp Dragan Bojanić – Izveštaj za izbor u zvanje istraživač pripravnik;
pp Milinko Vračar – Izveštaj za izbor u zvanje istraživač pripravnik;
pp mr Vladimir Ristić – Izveštaj za izbor u zvanje istraživač pripravnik;

stavljeni na uvid javnosti i da su dostupni u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Neznanog junaka 38, 11000 Beograd, gde se mogu pogledati svakim radnim danom u periodu od 16.04.2019. godine do 16.05.2019. godine, od 07.30 do 15.30 časova.

Eventualne primedbe na Izveštaje mogu se dostaviti Naučnom veću Instituta za strategijska istraživanja pisanim putem do 16.05.2019. godine.
 
 
 
PREDSEDNIK NAUČNOG VEĆA
p o t p  u k o v n i k                                                                   
dr Miljan Milkić, naučni saradnik