03.10.2019

U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“

Institut za strategijska istraživanja, u saradnji sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu, organizovao je Tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“ koji je danas održan u prostorijama Instituta. Skup je imao za cilj sagledavanje uticaja kompleksnog savremenog strategijskog okruženja na karakteristike oružanih sukoba.
 
 
 
Otvarajući skup, direktorka Instituta, dr Jovanka Šaranović, istakla je da je u protekle četiri godine Institut angažovan na realizaciji dva veoma važna naučno-istraživačka projekta, s ciljem istraživanja savremenih formi ugrožavanja bezbednosti, a da je današnji skup, svakako, samo nastavak daljeg angažovanja Instituta u sagledavanju navedene problematike.
 

Iako mnoge činjenice govore u prilog tome da je rat u 21. veku doživeo, možda svoju najozbiljniju transformaciju, ali on ipak nije iščezao. Isto kao što ni država nije nestala kao kao akter sukoba, iako je na sceni sve više nedržavnih entiteta, koji su bar jedna strana u sukobu. Upravo sve te promene, koje prate rat, potvrđuju potrebu da o njima razovaramo na ovom mestu, izjavila je direktorka Šaranović.
 

Okrugli sto „Izmenjeni karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“, realizovan je u dva panela. Prvi panel nosio je naziv Teorijska razmatranja savremenih ratova, a drugi Studije slučaja – analiza prakse savremenih ratova. U prvom delu prezentovani su radovi koji se u jednom opštijem smislu bave fenomenom rata, dok je drugi panel bio posvećen konkretnim primerima i formama rata.


Skupu su prisustvovali predstavnici drugih naučnih instituta i fakulteta kao i različitih organizacionih celina sistema odbrane.
Iznoseći zaključke sa skupa, direktorka Šaranović naglasila je da su izneti stavovi više nego korisni u definisanju problemskog okvira istraživanja i iskoristila priliku da se zahvali svim učesnicima i pozove na dalju saradnju sa Institutom.
photoFOTOGALERIJA
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
 
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“
videoVIDEOGALERIJA
04.10.2019
mp4 (81,66 MB)
Direktor IMMP dr Branislav Đorđević
04.10.2019
mp4 (77,55 MB)
dr Nebojša Vuković (IMPP)