23.10.2019

Tribina „Geopolitički aspekti savremenih bezbednosnih izazova Republike Srbije“

Četvrti dan prezentacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu krunisan je izuzetno posećenom tribinom „Geopolitički aspekti savremenih bezbednosnih izazova Republike Srbije“ koju je organizovao Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane.
 


Na tribini su govorili eksperti u ovoj oblasti, general u penziji prof. dr Branko Krga, doc. dr Vladimir Ajzenhamer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, pukovnik dr sc. Veljko Blagojević iz Instituta za strategijska istraživanja i pukovnik Vangel Milkovski iz Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane. U ulozi moderatora bio je vanr. prof. dr Stanislav Stojanović iz Instituta za strategijska istraživanja.

Među gostima tribine bio je i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Republike Srbije Aleksandar Živković koji je, pozdravljajući prisutne u ime ministra odbrane Aleksandra Vulina, odao priznanje Institutu za strategijska istraživanja za organizaciju tribine.


- Odao bih priznanje učesnicima tribine, jer, iz mog ugla, ova izlaganja imala su izvanredan kvalitet koji može da se poredi sa kvalitetom naučnih konferencija iz ove oblasti kojima sam imao priliku da prisustvujem. Nadam se da ćemo iz svih ovih izlaganja, bez obzira što su ove teme obuhvaćene i predavanjima na Univerzitetu odbrane, izvući neke pouke i dograditi sve ono što je potrebno da u budućem periodu još bolje osposobimo buduće oficire kao i one na visokim dužnostima, ali i civilna lica koja dolaze na Visoke studije bezbednosti i odbrane kako bi bolje shvatili geopolitiku i geostrategiju 21. veka i da samim tim pomognemo našoj zemlji da se ne ponovi 20. vek, poručio je Živković.

 
U uvodnom delu vanr. profesor Stojanović je izneo da Republika Srbija i Balkan, u uslovima zaoštrenih geopolitičkih nadmetanja, imaju posebno mesto kao prostor na kom se prelamaju različiti kulturološki, religijski i civilizacijski uticaji, ali se više sukobljavaju interesi i ambicije velikih sila, čineći od njega prostor izražene nestabilnosti i teško predvidljive budućnosti. Na taj način Balkan i danas istrajava kao prostor podela i arena nadmetanja idejno i geopolitički veoma različitih i suprotstavljenih koncepcija.
 
General Krga ocenio je da otkako se geopolitika prvi put pomenula krajem 19. veka pa do danas traje rasprava o ovoj naučnoj disciplini – od glorifikacije pa do njenog osporavanja.
 

- Geopolitika podrazumeva vladanje ili kontrolu nekim prostorom. Geopolitički uticaji na neke procese na tom prostoru pa i na Balkanu predstavljaju konstantu i u okviru svakog od procesa koji se odvijaju na nekoj teritoriji postoje snažni geopolitički elementi, istakao je Krga sagledavajući sveopšte aspekte geopolitičkog uticaja na Balkanu.
 
   
Pukovnik Blagojević obrazložio je šta je to što čini konstantu evroatlantske paradigme balkanskih procesa, dok je pukovnik Milkovski izneo svoje viđenje geostrategijske težine Balkana u sklopu aktuelnih vojno-strategijskih procesa na evropskom i evroazijskom prostoru.
 
 
Docent Ajzenhamer osvrnuo se na sagledavanje islamskog izazova i geopolitičkih ambicija nekih od aktera islamskog sveta u pogledu Balkana, a među temama o kojima se raspravljalo bila je i ona o geopolitičkim koordinatama krize na Kosovu i Metohiji, kao i nerešen problem jugoslovenskog nasleđa.
 
Takođe, govorilo se i o veoma aktuelnom problemu migracija, islamskog ekstremizma kao i energetskoj bezbednosti Republike Srbije.
 
videoVIDEOGALERIJA
24.10.2019
mp4 (155,48 MB)
Tribina „Geopolitički aspekti savremenih bezbednosnih izazova Republike Srbije“