22.11.2019

Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane

Jedan od najpoznatijih filozofa, sociologa i geopolitičara današnjice, profesor dr Aleksandar Geljevič Dugin, održao je danas predavanja na Univerzitetu odbrane posvećeno evroazijskom geopolitičkom diskursu i bezbednosti evropskog prostora. Predavanje je održano u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja kao rezultat saradnje sa Međunarodnim evroazijskim pokretom iz Moskve, na čijem je čelu, upravo, profesor Dugin.
 

 
Današnjoj aktivnosti prisustvovali su državni sekretar Aleksandar Živković, rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, načelnik Vojne akademije general-major Bojan Zrnić, pripadnici Univerziteta odbrane, slušaoci Škole nacionalne odbrane, generalštabnog i komandno-štabnog usavršavanja i brojni drugi predstavnici akademske zajednice.
 

Govoreći o aktuelnom svetskom poretku prof. dr Dugin je poručio da živimo u prelaznom trenutku od jednopolarnosti ka multipolarnom poretku a razumevanje takvog procesa važno je sa aspekta razumevanja prirode savremenih  bezbednosnih pretnji i izazova.
 
Podsetivši da su se u poslednjih 30-40 godina smenila tri svetska poretka: dvopolarni sistem – u kojem su odlučujući faktori bili kapitalistički i sicijalistički; jednopolarni trenutak – u kojem je Zapad imao preimućstvo da, posredstvom globalizavije, ubedi svet da su njihove vrednosti univerzalne za sve i, naposletku, tu je višepolarni sistem – koji je u nastajanju.
 

Prof. dr Dugin objašnjava da je svaki od tih sistema suštinski promenio i menja značenje pojmova bezbednosti, odbrane, terorizma, pretnji, kako unutrašnjih tako i spoljašnjih. Multipolarni svet koji nastaje ima već formirane polove moći koje prof. Dugin vidi u evroazijskoj Rusiji, Zapadu i Kini, koje kao različite civilizacije žive jedna pored druge i ograničavaju se ne samo granicama svojih teritorija, već i svojim interesima, kulturom, vrednostima, ističe prof. dr Dugin. On dodaje da postiji mogućnost da se kao ključni akteri multipolarnog sveta pojave i Indija i islamski svet koji, za sada, nema svoju jedinstvenu državu.
 

Današnja Rusija, koja se na čelu sa predsednikom Putinom zalaže za višepolarni svet, ne smatra ni Evropu ni Ameriku neprijateljima, rekao je prof. dr Dugin i dodao da se Rusija ne bori protiv Zapada, već protiv globalizma i da je Zapad saveznik Rusije u svim sferama u kojima prihvata postojanje i drugih civilizacija.
 
Uzevši Srbiju kao primer, ruski geopolitičar objašnjava da u multipolarnom svetu sve ono što je pretnja srpskom suverenitetu - predstavlja definiciju spoljnje pretnje njenoj odbrani, a oni koji rade na slabljenju njenog državnog inegriteta predstavljaju unutrašnju pretnju. Na taj način, poručuje Dugin, lako se može definisati šta je u multipolarnom svetu terorizam. Teroristi su oni, zaključuje Dugin, koji uprkos pravu i legalnom sistemu silom pokušavaju da izmene poredak u Srbiji, a ne oni koje kao teroriste proglasi bilo Zapad ili Rusija.
photoFOTOGALERIJA
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
 
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
 
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
 
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane
Predavanje prof. dr Aleksandra Geljeviča Dugina na Univerzitetu odbrane