14.01.2020

Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za kandidata potpukovnika dr Branislava Milosavljevića

Obaveštavamo vas da je Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za kandidata potpukovnika dr Branislava Milosavljevića stavljen na uvid javnosti i da je dostupan u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Neznanog junaka 38, 11000 Beograd, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 14.01.2020. godine do 14.02.2020. godine, od 07.30 do 15.30 časova.

Eventualne primedbe na Izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Instituta za strategijska istraživanja pisanim putem do 14.02.2020. godine.