Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive (Završen)
Projekat Instituta za strategijska istraživanja „Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive“ predložen je na osnovu stava iz strategijskih dokumenata da su ljudski resursi „najznačajniji resurs sistema odbrane“. Indikatori problema su sledeći: problem viška kadra, nedostatak kadra sa odgovarajućim znanjima, nepredvidivost karijere, nesigurnost radnog mesta i zaposlenja, izbor ljudstva za školovanje i usavršavanje, efikasnost iskorišćenja usavršavanog kadra, unapređivanja i postavljenja, neiskorišćenje i destimulisanje najboljih, neravnopravan stambeni status zaposlenih, validnost stručnih i naučnih kvalifikacija stečenih u ustanovama sistema odbrane, itd. Istraživanjem treba postići sledeće ciljeve: prikaz stanja i sagledavanje problema vojne profesije u Srbiji; analiza i definisanje predloga poboljšanja kriterijuma rangiranja kadra; predlog modela primene rang liste kadra u procesima unapređivanja, postavljenja, usavršavanja i smanjenja kadra; sagledavanje potrebnog profila oficira za budućnost i prikaz stranih iskustava po pitanju vojne profesije. Opšti cilj je operacionalizacija ideje da najbolji i najsposobniji budu na najodgovornijim mestima u sistemu odbrane. U okviru projekta, održana je dvodnevna naučno-stručna konferencija u martu 2009. godine, posvećena problematici vojne profesije.