18.02.2020

Informacija o časopisu „Vojno delo“
 
U sklopu organizacijsko-formacijskih promena na Univerzitetu odbrane u Beogradu, časopis „Vojno delo“ se odnedavno nalazi u sastavu Instituta za strategijska istraživanja. U skladu sa tim, imenovan je novi  glavni i odgovorni urednik, a u toku je i formiranje novog uređivačkog odbora kao i ažuriranje liste recenzenata i saradnika.
 
Počevši od 2020. godine, Vojno delo će ponovo izlaziti tromesečno (4 redovna broja godišnje i potreban broj posebnih izdanja), a sadržaj aktuelnih izdanja, uz arhivu prethodnih izdanja, ubuduće će se nalaziti na sajtu www.vojnodelo.mod.gov.rs , koji će uskoro biti aktiviranan.
 
Pozivamo autore da nastave da pišu za Vojno delo, uz molbu za malo strpljenja tokom trajanja prelaznog perioda.