26.02.2020

Godišnja analiza Plana rada Instituta za strategijska istraživanja i Vojnog arhiva
 
U Institutu za strategijska istraživanja danas je održana analiza Plana rada za  2019. godinu. Analizi je prisustvovao rektor Univerziteta odbrane, general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, sa članovima Kolegijuma, kao i predstavnici organizacionih celina sistema odbrane sa kojima Institut blisko sarađuje.
 

Analizu je otvorila direktorka Instituta prof. dr Jovanka Šaranović ukazavši na specifične okolnosti i uslove u kojima je Institut izvrašavao zadatke u protekloj godini. Ocenila je da je Institut uspešno realizovao sve planirane ali i vanredno dobijene zadatke, čime se potvrdio kao kompetentna naučnoistraživačka institucija kako unutar sistema odbrane tako i okvirima šire akademske zajednice Republike Srbije.  


Nakon uvodnog obraćanja direktorke načelnici odeljenja Instituta i direktor Vojnog arhiva prezentovali su rezultate koji su ostvareni u 2019. godini, kao i probleme koji su pratili njihovu realizaciju. Posebno je ukazano na rezultate naučnoistraživačkih projekata koji su u prethodnoj godini završeni, zatim na tok realizacije još uvek aktuelnih projekata ali i na one čija se realizacija planira u narednom periodu. Takođe, izneti su podaci o realizovanoj međunarodnoj saradnji i međunarodnim naučnim skupovima koje je Institut realizovao tokom 2019. godine.
 

Predstavnici Kolegijuma rektora i organizacionih celina koji su prisustvovali analizi, naglasili su značajan doprinos Instituta aktivnostima koje su realizovane u Ministarstvu odbrane. Naglašena je i potreba daljeg unapređivanja naučnoistraživačke saradnje unutar organizacionih celina Univerziteta odbrane ali i na nivou sistema odbrane.
 

Kao zaključak, rektor Univerziteta odbrane, general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, konstatovao da je Institut kvalitetno realizovao brojne zadatke u protekloj godini i time dao važan doprinos izgradnji ukupnih sposobnosti sistema odbrane. Istakao je punu spremnost  da podrži napore Instituta u nastojanju unapređenja organizacionih, kadrovskih i materijalnih uslove rada.