Monografija „Tenkisti kraljevine Jugoslavije“
 
Monografija „Tenkisti Kraljevine Jugoslavije“, autora pukovnika dr Dalibora Dende iz Instituta za strategijska istraživanja, objavljena je na devedesetu godišnjicu od uvođenja tenkova u naoružanje vojske Kraljevine Jugoslavije, čiju tradiciju baštini i Vojska Srbije. Monografiju predstavlja naučno utemeljenu istoriografsku rekonstrukciju procesa razvoja tenkovskih jedinica, od prve ideje o uvođenju tenkova u naoružanje jugoslovenske vojske do njihove upotrebe u Aprilskom ratu 1941. godine. Pored toga obrađene su teme o pojavi i razvoju tenkovskih jedinica u velikim evropskim armijama i kod jugoslovenskih suseda, zatim, pokušaji nabavke i formiranje prve jugoslovenske tenkovske jedinice 1930. godine, izgradnja i promene doktrine, proširenje formacije i obuka ljudstva. Autor ističe da je jugoslovenska kraljevina bila jedna od poslednjih evropskih zemalja koja je uvela tenkove u naoružanje a kao uzrok navodi slabe materijalne mogućnosti zemlje za nabavke u inostranstvu i nepostojanje domaće industrije osposobljene za samostalnu proizvodnju. Monografija je rađena na osnovu građe iz Vojnog arhiva i Arhiva Jugoslavije u Beogradu, vojne štampe, memoara, uredaba i pravila, te probrane domaće i inostrane literature. U prilogu je dato oko šezdeset biografija oficira tenkista, kao i opis tehničko-taktičkih karakteristika tenkova u upotrebi u Vojsci Kraljevine Jugoslavije. Monografija je ilustrovana originalnim fotografijama iz muzejskih i privatnih kolekcija, od kojih se mnoge prvi put prikazuju javnosti.
dodatakDODACI