Zbornik radova „Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih povoda i procesa?“
 
Zbornik radova „Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih povoda i procesa?“ predstavlja rezultat zajedničkog nastojanja Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane da trasiraju razvoj strateških studija unutar domaće akademske zajednice. U tu svrhu, 28. oktobra 2020. godine u Beogradu, organizivana je naučna konferencija s ciljem da se, pored promovisanja strateških studija, omogući institucionalizovana akademska debata u vezi sa određenim fenomenima bezbednosne stvarnosti koji predstavljaju težišni predmet itraživanja ove naučne discipline. Tematske celine Zbornika radova struktuirane su u skladu sa održanim radnim panelima tokom konferencije. Prva celina obuhvata radove koji upućuju na značaj edukacije kao pretpostavke razvoja strateških studija. Osim toga, u ovom delu Zbornika predstavljena je debata o „novim ratovima“ kao dominantnom fenomenu proučavanja strateških studija, zatim primena postulata klasične strategijske misli na ratove 21. veka, i na kraju strategijsko mišljenje i proces kreacije (iznalaženja) rešenja. Radovi u okviru druge celine tematizuju značaj teorijskih aspekata strategijskog mišljenja, predstavljajući pregled akademskog diskursa u vezi sa prirodom „novih“ ratova, zatim analiziraju inovacije u vojnoj delatnosti kao preduslovu strateške efikasnosti nacije i prikazuju domete predikcije oružanih sukoba. Poslednja celina Zbornika posvećena je akademskom razmatranju globalnih pitanja poput Novog START sporazuma, kao i analizi političkih interesa velikih sila na prostoru Zapadnog Balkana, i razmatranjima (geo)političke raskrsnice pred kojom se Srbija nalazi u pogledu pravaca njenog budućeg spoljnopolitičkog delovanja.
 
 
dodatakDODACI