22.01.2021

Pokrenut novi projekat Instituta - „Projekcija trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije do 2030. godine“


Institut za strategijska istraživanja pokrenuo je novi naučnoistraživački projekat pod nazivom „Projekcija trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije do 2030. godine“.
 
* * *

Cilj projekta jeste da se identifikuju i objasne društvene pojave i procesi koji će u narednoj deceniji značajno uticati na stanje bezbednosti Republike Srbije.  Ovako postavljen cilj proizilazi iz stava da potpuno i jasno razumevanje tih fonomena obezbeđuje adekvatno dimenzionisanje, organizovanje i efikasno funkcionisanje bezbednosnog i odbrambenog sistema Republike Srbije u prevenciji i suprotstavljanju pojavama ugrožavanja nacionalne bezbednosti.

 * * *

Kako predmet istraživanja čine bezbednosni trendovi od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije fokus istraživačke pažnje primarno će biti usmeren ka sledećim pitanjima:

Forme i sadržaji ugrožavanja nacionalne bezbednosti Srbije
Geopolitičko nadmetanje na globalnom i regionalnom nivou
Porast uloge vojne moći i održivost vojne neutralnosti Republike Srbije
Forme političkog nasilja od posebnog značaja za bezbednost Republike Srbije
Uticaj promene fizionomije oružanih sukoba na stanje bezbednosti u Republici Srbiji

* * *

Identifikovanjem i razumevanjem trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije stvara se mogućnost za unapređenje njenog odbrambenog i bezbednosnog sistema. Očekuje se da će rezultati istraživanja predstavljati adekvatnu osnovu za formulisanje strategijskih smernica u oblasti nacionalne bezbednosti u narednoj deceniji.

 * * *

S obzirom na zahvat predmeta istraživanja, čija kompleksnost iziskuje angažovanje ne samo istraživačkog tima Instituta za strategijska istraživanja već i šire stručne i akademske javnosti, pozivamo sve zainteresovane da se uključie u realizaciju projekta.

 * * *

Više informacija o projektu i načinu angažovanju istraživača možete dobiti na:
 
Rukovodilac projekta
pukovnik dr Miroslav Mitrović, naučni saradnik 
tel: + 381 11 2063 519
e-mail: miroslav.mitrovic@mod.gov.rs
 
Sekretar projekta
pp Milinko Vračar, MA 
tel: + 381 11 2063 378
e-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs