03.02.2021

U susret Danu Instituta za strategijska istraživanja
Institut za strategijska istraživanja ove godine obeležava 37 godina postojanja i rada. Svih ovih godina, misija Instituta, kao naučne institucije koja sprovodi osnovna i primenjena istraživanja, bila je pružanje podrške rukovodstvu sistema odbrane u kreiranju i sprovođenju politike odbrane. Uprkos svojoj specifičnosti u odnosu na druge naučne institucije u zemlji, naučna kompetentnost i pripadnost Instituta naučnoj zajednici Republike Srbije potvrđuje se akrediticijom za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u različitim oblastima društvenih i humanističkih nauka, dobijene od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj.

Za razliku od prethodnik godina, svoj dan, pripadnici Instituta dočekuju u znatno izmenjenim okolnostima usled pojave pandijeme korona virusa. Iako je time delatnost Instituta značajno otežana u protekloj godini, ipak, sa uspehom je realizovano više ključnih aktivnosti. U sklopu planiranih zadataka završen je rad na naučnoistraživačkom projektu Strateška kultura kao determinanta nacionalne bezbednosti u funkciji podrške koncepta vojne neutralnosti, kao i angažovanje na projektima Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive i Razvoj profesionalne vojne organizacije u Srbiji 1804-1990.
 
Početkom godine, u Centralnom domu Vojske Srbije, Institut je promovisao nedavno objavljenu monografiju Asimetrične forme ugrožavanja bezbednosti na primeru Jugoistočne Evrope a izdavačka delatnost upotpunjena je i drugim izdanjima, poput monografije Tenkisti Kraljevine Jugoslavije, pukovnika dr Dalibora Dende, i Zbornika radova Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih povoda i procesa?, kao rezultata saradnje sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Institutom za međunarodnu politiku i privredu. Međutim, u oklnostima novonastale situacije, javnost je ostala uskraćena da se kroz promocije navedenih dela bliže upozna sa njihovim sadržajem.  
 

U narednom periodu očekuje se objavljivanje i promovisanje drugih dela istraživača Instituta. U izdanju Medija centra ODBRANA očekuje se publikovanje monografije Rodna ravnopravnost u Vojsci Srbije – nasleđe, dostignuće, izazovi, u kojoj je koautor direktorka Instituta dr Jovanka Šaranović, zatim monografije Razvoj naučnoistraživačke misli vojne psihologije, u kojoj je koautor dr Anita Pešić. Takođe, očekuje se objavljivanje monografije Migracije i ekstremizam – od izvora ka ušću, potpukovnika dr Milovana Subotića i monografije pukovnika dr Veljka Blagojevića Srbija i vojna moć u međunarodnoj politici. Očekuje se publikovanje monografije pukovnika dr Dalibora Dende Autojedinice u jugoslovenskoj vojsci (1911-1914) u izdanju Medija centra ODBRANA i promocija njegove monografije Šlem i šajkača: vojni faktor i jugoslovensko-nemački odnosi (1918-1941) objavljene u izdanju Matice Srpske. Sa velikom pažnjom stručne javnosti očekuje se publikovanje monografije u izdanju Medija centra ODBRANA pod nazivom Hibridni rat - doprinos definisanju koncepta, sadržaja i modela delovanja, koju potpisuju pukovnici dr Nebojša Nikolić i dr Miroslav Mitrović.
 

Pored navednih monografija objavljivanje očukuju i zbornici radova - Drugi svetski rat – 75 godina kasnije, koje je Institut za strategijska istraživanja pripremio u saradnji sa Institutom za noviju istoriju i Institutom za savremenu istoriju kao i Razvoj vojne psihologije u Srbiji (1947-2017) u kome je urednik dr Anita Pešić.
 Mere na sprečavanju pandemije svakako su zaustavile održavanje naučnih skupova, kako onih planiranih u organizaciji Instituta tako i skupova na kojima je Institut pozvan da učestvuje. Tek krajem prošle godine, uspostavljanjem prakse održavanja video konferencija, pripadnici Instituta učestvovali su na dva važna i u akademskoj javnosti vrlo zapažena skupa. Prvi je Međunarodna konferencija „Izazovi savremenog sveta: strateško delovanje država ili rezultanta globalnih i lokalnih procesa i povoda“ održan u organizaciji Fakulteta bezbednosti, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Instituta za strategijska istraživanja, dok je drugi bio Konferencija „Perspektive srpske neutralnosti“ u organizaciji Instituta za političke studije.
 
Svakako, jedan od ključnih pokazatelja naučnoistraživačkog rada Instituta predstavljaju publikovani naučni radovi. U prethodnoj godini objavljeno je više od 50 radova istraživača Instituta, kako u domaćim tako i u inostranim časopisima, a značajan broj njih vrednovan je najvećom naučnom kategorijom. Time je značajno obogaćen fond naučnih saznanja iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije dok su akademskoj i stručnoj javnosti prezentovani rezultati rada Instituta. Međutim, značajan deo angažmana Instituta, inače nedostupnog javnosti, svakako predstavljaju informacije koje se izrađuju za potrebe kreiranja politike odbrane. One se bave temama od posebnog ili neposrednog interesa za sistem odbrane i pružaju argumentovane uvide iz analiza i procena pojava i procesa koji imaju ključne implikacije na stanje bezbednosti Republike Srbije.   
   

Pored naučnoistraživačke delatnosti protekli period rada Instituta obeležen je saradnjom sa drugim celinama Univerziteta odbrane, odnosno sa Školom nacionalne odbrane i Vojnom akademijom. U sklopu te saradnje deo istraživača angažovan je u nastavnom procesu na Komandnoštabnom i Generalštabnom usavršavanju, Visokim studijama bezbednosti i odbrane kao i na osnovnim, master i doktorskim studijama. U saradnji sa Vojnoobaveštajnom agencijom Institut je angažovan i u realizaciji određenih tema na Kursu za izaslanike odbrane u CUKOS-u.
 
Važno je napomenuti da je u protekloj godini u sastav Instituta ušao naučni časopis „Vojno delo“. Uspostavljena je nova uređivačka koncepcija časopisa a recenzentski postupak usklađen je sa postojećim republičkim standardima. U sklopu planiranih aktivnosti na unapređenju časopisa aktiviran je njegov matični sajt na kome su postavljena sva njegova izdanja, od prvog do poslednjeg broja, dakle od 1949. godine sve do danas. Pored objavljivanja digitalizovanih brojeva časopisa za postavku su pripremljene i stručne biblioteke nastale u izdanju Vojnog dela (Klasici, Savremenici i Naši pisci), ukupno 155 bibliografskih jedinica.
 
Otežavajuće okolnosti pandemijske krize ograničile su realizaciju zadataka i Vojnog arhiva, posebno u oblasti međunarodne vojne saradnje koja je protekle godine u potpunosti obustavljena. Uprkos tome, uspešno je realizovan znatan deo drugih planiranih zadataka.
Svakako, u te zadatke spadaju arhiviranje dokumenata organizacijskih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, zatim pružanje na uvid javnosti posebnih fondova arhivske građe, saradnja sa drugim republičkim arhivima i institucijama kulture itd. Krajem oktobra Vojni arhiv je organizovao izložbu u Centralnom domu Vojske Srbije pod nazivom Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu. Što se tiče izdavačke delatnosti Vojnog arhiva, u saradnji sa Istorijskim arhivom iz Požarevca izrađen je Tematski zbornik dokumenata pod nazivom Delovanje Narodnooslobodilačkih jedinica na teritoriji Srbije i Požarevačkog okruga u Drugom svetskom ratu, dok je u saradnji sa Istorijskim arhivom Grada Novog Sada publikovan Tematski zbornik dokumenata „Zločini NDH 1941-1942“. Izborom neophodne arhivske građe Vojni arhiv je dao značajan doprinos u snimanju dokumentarnog filma RTS-a pod nazivom Jasenovac – Logor smrti. Na kraju, važno je istaći, Vojni arhiv je nastavio sa ranije započetim procesom digitalizacije arhivske građe.     
 
Posebnu pažnju zavređuje podatak da su u protekloj godini, nakon dužeg vremena, u sastav Instituta primljena dva mlada istraživača, Anđelija Đukić i Igor Pejić, inače svršeni postdiplomci Fakulteta bezbednosti i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Odličan uspeh sa studija i vrhunski rezultati postignuti tokom prijemnog procesa kvalifikovali su ih za članstvo u „stroju istraživača“ Instituta. Njihovim prijemom značajno je povećan istraživački kapacitet Instituta a on će se nesumnjivo odraziti na povećanje kvaliteta naučnoistraživačkih rezultata. Pred mlade istraživače odmah su postavljeni složeni i zahtevni zadaci koje oni uspešno izvršavaju.
 
Na kraju, kada se govori o budućem radu, važno je napomenuti da su u Institutu pokrenuta dva nova naučnoistraživačka projekta. U skladu sa usložnjavanjem stanja i dinamike regionalnog i globalnog strategijskog okruženja Republike Srbije, time i bezbednosnih izazova na koje sistem odbrane treba da odgovori, projektni timovi Instituta izabrali su sledeće teme: Trendovi od značaja za bezbednost Republike Srbije (2020-2030) i Fizionomija savremenih oružanih sukoba. U okviru realizacije navedenih projekata u planu je održavanje naučnih skupova i učešće istraživača iz šire akademske zajednice Srbije.   
 
Uprkos svim otežavajućim okolnostima koji su obeleželi delatnost Instituta za strategijska istraživanja u proteklom periodu, njegovi pripadnici zagledani su u budućnost, ka novim izazovima i zadacima. Obeležavajući svoj dan u ne tako svečarskoj atmosferi kao ranijih godina, u odsustvu prijatelja i saradnika, Institut koristi priliku da se zahvali na saradnji, kako pojedincima tako i institucijama. Zavidni rezultati naučnositraživačkog rada, postignuti tokom svih prethodnih godina, nesumnjivo predstavljaju plod kvalitetne saradnje Instituta sa drugim članovima akademske zajednice Republike Srbije.