21.04.2021

Nova knjiga pukovnika dr Dalibora Dende

U izdanju Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka iz Moskve i izdavačke kuće Nestor – istorija iz Sankt Peterburga izašla je knjiga Сербская армия 1804 - 1918  (Srpska vojska 1804 – 1918), pukovnika dr Dalibora Dende, naučnog saradnika u Institutu za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane iz Beograda. Knjiga obima 176 strana pored teksta sadrži komentare, rečnik istorijskih i geografskih pojmova, biografski registar i prilog sa 20 originalnih fotografija iz Vojnog muzeja u Beogradu. Prevod na ruski, komentari i i prilozi delo su ruskog istoričara dr Aleksandra Silkina. Monografija na popularan način prikazuje više od stoleća dug razvoj vojne organizacije u Srbiji od Prvog srpskog ustanka do završetka Prvog svetskog rata. Posebna pažnja usmerena je na ruski uticaj na njenu izgradnju. Pored pozivanja na referentnu literaturu u radu su sadržani i rezultati najnovijih istraživanja autora kao i savremene srpske i ruske istoriografije. Knjiga je, kao prva sinteza ove teme na ruskom jeziku, pored naučne javnosti, namenjena i široj čitalačkoj publici.