02.06.2021

Izveštaj o ispunjenosti uslova za reizbor u zvanje naučni saradnik za kandidata dr Hatidžu Berišu

Obaveštavamo vas da je Izveštaj o ispunjenosti uslova za reizbor u zvanje naučni saradnik za kandidata dr Hatidžu Berišu stavljen na uvid javnosti i da je dostupan u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 3.6.2021. godine do 3.7.2021. godine, od 07.30 do 15.30 časova.

Eventualne primedbe na Izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Instituta za strategijska istraživanja pisanim putem do 3.7.2021. godine.