Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, Jan Marček, „Rodna ravnopravnost u Vojsci Srbije – nasleđe, dostignuća izazovi“, MC ODBRANA, 2021.

Monografija o rodnoj ravnopravnosti u Vojsci Srbije, autora Jovanke Šaranović, Zorana Kilibard i Jan Marčeka, na celovit i sistematičan način obrađuje ključna područja i mehanizme integracije rodne perspektive u sektor odbrane, sagledavajući ih u vremenskoj retrospektivi. Glavna odlika monografije je njen inderdiciplinarni i holostički prisutp u kritičkom razmatranju postojećeg stanja. Bazirana je na obilju relevantne naučne literature i na rezultatima sprovedenih empirijskih istraživanja.
dodatakDODACI