24.09.2021

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI BALKANOLOŠKOG INSTITUTA SANU I VOJNOG ARHIVA
 

 
U prostorijama Balkanološkog instituta SANU danas je potpisan Protokol o saradnji Balkanološkog instituta SANU i Vojnog arhiva Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane. Protokol su potpisali direktor  Balkanološkog instituta SANU dr Vojislav Pavlović i direktor Vojnog arhiva  potpukovnik Petar Ivanović ispred Ministarstva odbrane.
 
Protokolom je definisana  istraživačka i arhivistička saradnja na proučavanju istorije i stradanja Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i istoriji odnosa Vatikana sa NDH: prikupljanje, istraživanje, obrada, prevođenje, analiza i poređenje istorijskih izvora, pisanje naučnih i stručnih radova i izdavanje zbirki građe o istoriji i stradanju Srba u NDH i odnosa Vatikana sa NDH, učešće na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama i pripremanje izložbi, a u cilju doprinosa očuvanju nacionalnog identiteta i integriteta srpskog naroda putem prezentovanja pouzdanih istoriografskih činjenica baziranih na relevantnoj arhivskoj građi o stradanju Srba u NDH.
 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0