29.10.2021

Izveštaj o ispunjenosti uslova za reizbor u zvanje naučni saradnik za kandidata pukovnika dr Dejana Vuletića
Obaveštavamo vas da je Izveštaj o ispunjenosti uslova za reizbor u zvanje naučni saradnik za kandidata pukovnika dr Dejana Vuletića stavljen na uvid javnosti i da su dostupni u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Veljka Lukića Kurjaka broj 1, 11000 Beograd, gde se može pogledati svakog radnog dana u periodu od 01.11.2021. godine do 01.12.2021. godine, od 07.30 do 15.30 časova.

Eventualne primedbe na Izveštaje mogu se dostaviti Naučnom veću Instituta za strategijska istraživanja pisanim putem do 01.12.2021. godine.