29.10.2021

Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za kandidate dr Vladu Mitića i dr Milana Kankaraša

Obaveštavamo vas da su Izveštaji o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik za kandidata potpukovnika dr Vladu Mitića i kandidata potpukovnika dr Milana Kankaraša stavljeni na uvid javnosti i da su dostupni u biblioteci Instituta za strategijska istraživanja, ul. Veljka Lukića Kurjaka broj 1, 11000 Beograd, gde se mogu pogledati svakog radnog dana u periodu od 01.11.2021. godine do 01.12.2021. godine, od 07.30 do 15.30 časova.

Eventualne primedbe na Izveštaje mogu se dostaviti Naučnom veću Instituta za strategijska istraživanja pisanim putem do 01.12.2021. godine.