01.08.2022

Javni konkurs za prijem lica u VP 1965 Beograd i VP 2522 Beograd - Materijal za pripremu


Poštovani kandidati,

U postupku sprovođenja javnog konkursa za prijem lica u VP 1965 Beograd i VP 2522 Beograd, sredinom septembra 2022. godine, biće realizovana pisana provera znanja kandidata po sledećem:

Za formacijsko mesto Referent, iz sledećih propisa:
  1. Zakon o opštem upravnom postupku,
  2. Zakon o državnoj upravi,
  3. Zakon o Vojsci Srbije i
  4. Zakon o radu.

Za formacijsko mesto Viši knjižničar, iz sledećih propisa:
  1. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti,
  2. Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima i
  3. Pravilnik o bibliotečko-informacionoj delatnosti u MO i VS (u dodatku).

Sa tačnim terminom pisane provere, kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće u izbornom postupku biće upoznati dana 06.09.2022. godine, putem telefona i putem informacije na ovom sajtu. 
 
dodatakDODACI