23.11.2016

Poseta delegacije Savezne Republike Nemačke Institutu za strategijska istraživanja
Direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanka Šaranović primila je delegaciju Savezne Republike Nemačke koju su činili, gospodin Peter Drajst, načelnik Pravne uprave MO SR Nemačke i gospodin Tomas Gelen, pravni savetnik. Delegacija je bila u trodnevnoj poseti Pravnoj upravi Sekretarijata ministarstva od 21.11. do 24.11.2016. godine.


Direktorka je goste upoznala sa delokrugom rada Instituta, pozicioniranošću ove naučne ustanove u sistemu odbrane, organizacijom, namenom, zadacima, najnovijim rezultatima ali i planovima za budućnost. Navela je trenutne projekte na kojima Institut radi: „Identifikovanje asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti“, „Hibridno ratovanje-iskustva i perspektive“, „Adaptacija u kontekstu radnog i operativnog stresa-psihosocijalni rizici i resursi“, „Istorija srpske i jugoslovenske vojske u XIX  i XX veku“.

Takođe, sa pozicije rodne savetnice ministra odbrane, iznela je podatke o procentualnoj zastupljenosti žena u sistemu odbrane po kategorijama kadra: oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici, civilna lica, njihovoj zastupljenosti na rukovodećim/komandnim dužnostima, učešću u strukturi činova žena u Vojsci Srbije, praksi školovanja devojaka na Vojnoj akademiji i medicinkom fakultetu VMA.

Iznela je želju da Institut proširi, već postojeću saradnju u oblasti vojne istorije, na druge segmente delokruga rada Instituta sa srodnom ustanovom u MO SR Nemačke-Centrom za vojnoistorijske i društvene nauke Bundesfera, kojim rukovodi direktor Hans-Hubertus Mak.

Razgovorima su prisustvovali gospođa Ljiljana Mirić Stanković, načelnica Pravne uprave SMO i  dr Stanislav Stojanović, načelnik Odeljenja za strategijske analize i bezbednosne integracije u Institutu.