30.09.2016

U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Domu Garde na Topčideru danas je održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ u organizaciji Škole nacionalne odbrane i Instituta za strategijska istraživanja, sa ciljem sagledavanja i procene dugoročnih strategijskih trendova i pojava na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Naučnom skupu prisustvovali su ministar odbrane Zoran Đorđević, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, državnih institucija, dekan Novosadskog univerziteta, profesori Beogradskog univerziteta, predstavnici naučnih instituta i drugi članovi akademske zajednice iz zemlje i inostranstva.
 

Otvarajući naučni skup, ministar Đorđević je istakao da je ovo okupljanje izuzetna prilika da naučna i stručna javnost iznese rezultate istraživanja i svoje poglede o brojnim temama i značajnim izazovima sa kojima se danas suočava savremeni svet, a koji imaju značajan uticaj na Republiku Srbiju stavljajući je na ozbiljna iskušenja. Govoreći o značaju naučnog skupa, konstatovao je da on treba da ponudi odgovore na značajna pitanja strategijske i geopolitičke realnosti Republike Srbije, a naučna zasnovanost zaključaka sa skupa izvesno će dati doprinos pouzdanijem procesu donošenja odluka u sistemu odbrane.
 

Kako je istakao načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik vanr. prof. dr Miroslav Talijan, inicijativa za organizovanje naučnog skupa, potekla je neposredno nakon obeležavanja šest decenija postojanja i rada Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Ideju o pripremi, održavanju i zajedničkom nastupu na naučnom skupu, prihvatio je Institut za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i aktivnost je uvrštena u Plan naučnoistraživačke delatnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za 2016. godinu. 
 

Prema rečima direktorke Instituta za strategijska istraživanja vanr. prof. dr Jovanke Šaranović, skup je prilika da kompetentni stručnjaci iz pomenutih oblasti iznesu svoje poglede na brojne i kompleksne izazove sa kojima se suočava svet na početku 21. veka, a koji svojom protivurečnom dinamikom ispoljavaju značajan uticaj na Srbiju ugrožavajući mogućnost pune zaštite i dalje afirmacije njenih nacionalnih vrednosti i interesa. Razumevanje globalnih i regionalnih procesa je samo nužan uslov za realizaciju nacionalnih interesa u savremenom svetu. Nesumnjivo je da će Republika Srbija svoje potencijale valjano iskoristiti samo ukoliko racionalno definiše strategijske smernice sveukupnog razvoja društva i uspostavi sistem vrednosti koji afirmiše realizaciju navedenih ciljeva koji će važiti za sve društvene subjekte, od političkih struktura, nauke, medija, pa i samih građana.

U nastavku izlaganja profesorka Šaranović je ukazala na značajnu ulogu Instituta za strategijska istraživanja, kao vojne naučno-istraživačke ustanove, u rešavanju prethodno navedenih izazova. Ne manje značajno je i nastojanje Instituta, da kroz organizovanje naučnih skupova, kao što je to današnji skup, inicira angažovanje šire naučne javnosti u traganju za odgovorima koje nameće kompleksni karakter procesa u međunarodnoj zajednici, posebno regionu, kao i brojne specifičnosti geopolitičke pozicioniranosti Republike Srbije. Upravo iz tih razloga, istakla je na kraju svog uvodnog izlaganja, želja Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane jeste da današnji naučni skup preraste u tradicionalno okupljanje naučne i stručne javnosti koji će nastaviti da se bave najznačajnijim pitanjima bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Republike Srbije i srpskog naroda u budućnosti. 
 
Tokom skupa, u okviru rada tematskih sekcija, prezentovano je 48 radova u kojima je 72 autora izložilo rezultate svojih istraživanja teorije i prakse. Radovi su objavljeni u zborniku radova „ISIKS -2016“ i oni jasno i celovito daju pregled bezbednosnih rizika i pretnji i drugih aktuelnih bezbednosnih problema, kao i njihovu refleksiju i uticaj na nacionalnu bezbednost.

U zaključnim napomenama pukovnik Talijan je istakao da će današnji naučni skup, na osnovu respektabilnih rezultata publikovanih radova autora, doprineti daljem jačanju naučno-nastavnih osnova strategije i pružiti saznanja državnim i društvenim institucijama i organizacijama neophodnih za uspešniju reakciju na savremene oblike ugrožavanja bezbednosti. 

Iznoseći zaključke sa naučnog skupa, profesorka Šaranović je istakla da je zajednički imenitelj iznetih stavova autora snažno naglašena potreba za znanjem i na njemu zasnovane strategijske misli koja mora da ima posebno značajno mesto u definisanju odgovora Republike Srbije na zaštiti vitalnih nacionalnih vrednosti u uslovima brojnih nepoznanica koje nameće dinamika i nepredvidiv smer procesa u savremenoj realnosti. Predlog naučnog utemeljenja nacionalne strategije kao krovnog strateškog dokumenta, koji se mogao čuti na konferenciji, svakako je jedan od zaključaka ovog skupa, istakla je profesorka Šaranović. Na kraju, zahvalila se predstavnicima Škole nacionalne odbrane na odličnoj saradnji uz naglašavanje zajedničke ambicije da naučni skup preraste u tradicionalnu aktivnost i okupi, već sledeće godine, ne samo naučnike iz zemlje već i iz sveta.
photoFOTOGALERIJA
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
 
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
 
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
 
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
 
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“
U Dome Garde održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“