Poseta direktora Centra za vojnu istoriju i društvene nauke Bundesfera Institutu za strategijska istraživanja

Poseta direktora Centra za vojnu istoriju i društvene nauke  Bundesfera Institutu za strategijska istraživanja
Poseta direktora Centra za vojnu istoriju i društvene nauke  Bundesfera Institutu za strategijska istraživanja
Poseta direktora Centra za vojnu istoriju i društvene nauke  Bundesfera Institutu za strategijska istraživanja
Poseta direktora Centra za vojnu istoriju i društvene nauke  Bundesfera Institutu za strategijska istraživanja