O Institutu
Institut za strategijska istraživanja nastao je 1984. godine u procesu transformacije Centra visokih vojnih škola JNA "Maršal Tito" i Centra za strategijska istraživanja GŠ JNA u novu integralnu naučno-nastavnu instituciju. Imao je tri faze razvoja: prvu u periodu 1985-1990, u okviru Centra oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije (COSSIS) "Maršal Tito", drugu posle 1990. godine, do njegove transformacije u Institut za ratnu veštinu, kada je bio u sastavu Centra visokih vojnih škola oružanih snaga (CVVŠ OS) "Maršal Tito" i treću, od 2006, kada je dotadašnji Institut ratne veštine preformiran i preimenovan u Institut za strategijska istraživanja gde u njegov sastav ulaze deo rasformiranog Vojnoistorijskog instituta (kao odeljenje za vojnu istoriju) i Vojni arhiv (do tada sastavni deo Vojnoistorijskog instituta). Institut za strategijska istraživanja je funkcionalno i organizaciono vezan za Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane.

Organizacijsku strukturu Instituta čine:
 • Odeljenje za strategijske analize i bezbednosne integracije,
 • Odeljenje za studije odbrane,
 • Odeljenje za vojnu istoriju 
 • Grupa za opšte poslove i
 • Vojni arhiv.
Zadaci Instituta za strategijska istraživanja su:
 1. procena stepena ugroženosti, izazova, rizika i pretnji po bezbednost Republike Srbije;
 2. analiza procesa i činilaca u međunarodnim odnosima od kojih zavisi bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;
 3. istraživanje iskustava iz postojećih kriznih žarišta u zemlji i svetu od značaja za bezbednost Republike Srbije;
 4. analiza, procena i predlaganje rešenja radi uspešnog odgovora na uočene oblike ugrožavanja bezbednosti Srbije;
 5. istraživanje načina priključenja i angažovanja Srbije u međunarodnim bezbednosnim organizacijama;
 6. istraživanje problema iz oblasti upravljanja sistemom odbrane;
 7. istraživanje civilno-vojnih odnosa u demokratskim i društvima u tranziciji, sa fokusom na transformaciju i reformu civilno-vojnih odnosa u Srbiji;
 8. istraživanje psiholoških aspekata rukovođenja vojnom organizacijom, ratnih dejstava, obuke i borbenog morala;
 9. ispitivanje javnog mnjenja u Ministarstvu, Vojsci i civilnoj odbrani o relevantnim pitanjima odbrane zemlje;
 10. razvijanje i unapređenje metodologije istraživanja sistema odbrane Srbije;
 11. istraživanje vojne istorije do kraja Drugog svetskog rata;
 12. istraživanje vojne istorije od završetka Drugog svetskog rata do danas;
 13. učestvovanje i saradnja u naučnoistraživačkim projektima čiji su nosioci druge institucije u zemlji i inostranstvu, a odnose se na oblast bezbednosti, odbrane, bezbednosne integracije i vojnu istoriju;
 14. učestvovanje u ekspertizama i recenzijama naučnih radova iz oblasti rada Instituta;
 15. priprema i realizacija naučnih i stručnih skupova iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;
 16. učešće u realizaciji nastavnog procesa u Vojnoj akademiji i tokom obuke u Vojsci Srbije i
 17. publikovanje knjiga i časopisa i izrada naučno-informativne dokumentacije.