Uvodna reč direktorke
 

Institut za strategijska istraživanja je specifična i akreditovana naučna ustanova koja obavlja naučnoistraživačku delatnost za potrebe sistema odbrane Republike Srbije na polju društvenih i humanistačnih nauka u oblastima bezbednosti, vojnih nauka, vojne istorije, političkih nauka, psihologije, sociologije i menadžmenta. Oslanjajući se na zavidan fond znanja proisteklog iz višedecenijskog naučnoistraživačkog rada Instituta ratne veštine i Vojnoistorijskog instituta, čije tradicije baštini, Institut za strategijska istraživanja identifikuje, istražuje i procenjuje strategijske relacije koje ispoljavaju najznačajniji uticaj na nacionalne vrednosti i interese. U traganju za adekvatnim rešenjima i odgovorima, koji treba da umanje proizvoljnost strategijskog odlučivanja, Institut daje poseban značaj naučno utemeljenom pristupu istraživanja bezbednosnih pojava i procesa. Zahvaljujući kompentetnom i afirmisanom naučnoistraživačkom kadru, Institut nastoji da zadovolji najviše akadamske standarde i da kao takav bude prepoznatljiv u najširoj akademskoj zajednici. Otuda stalna ambicija Instituta jeste neprekidno jačanje istraživačkog kredibiliteta i dosezanje najviših naučnoistraživačkih dometa. U takvom nastojanju Institut polaže veliku pažnju na permanentnom obrazovanju i usavršavanju svog naučnoistraživačkog kadra kao i na saradnji sa drugim relevantnim naučnim ustanovama i institucijama u zemlji i svetu.      
 
D I R E K T O R K A
vanr. prof. dr Jovanka Šaranović