U Institutu za strategijska istraživanja održan tematski okrugli sto „Izmenjen karakter rata u 21. veku – teorija i praksa“

04.10.2019
mp4 (81,66 MB)
Direktor IMMP dr Branislav Đorđević
04.10.2019
mp4 (77,55 MB)
dr Nebojša Vuković (IMPP)