потпуковник др Милош Миленковић
Научно звање: научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, нелегална редукција политичке моћи.
  
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 293
e-mail: milos.milenkovic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
У Институту за стратегијска истраживања налази се на дужности истраживача од септембра 2012. године. Завршио је Војну гимназију и Војну академију у Београду. Последипломско усавршавање започео је на специјалистичким студијама Тероризам и организовани криминал, а наставио на магистарским студијама на смеру Политичка теорија и методологија политичких наука на Факултету политичких наука у Београду. Докторску дисертацију под називом „Државни удар као акт насилног освајања власти – случај Србије и Југославије у првој половини 20. века“, под менторством проф. др Драгана Симеуновића, одбранио је 2016. године на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду, чиме је стекао звање доктора политичких наука. Секретар је научног већа Института за стратегијска истраживања.
 
Библиографија: 

КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
С. Стојановић, М. Суботић, В. Благојевић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, МЦ Одбрана, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2019.
 
К. Штрбац, С. Стојановић,  М. Суботић, Б. Милосављевић, В. Благојевић, М.Миленковић, Ј. Симић, „Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године“, Медија центра ОДБРАНА, Београд, 2015.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Милош Р. Миленковић, „Прилог одређењу политичких чинилаца стратешке културе“, Војно дело, 8/2019, Београд.

Милош Миленковић, Мирослав Митровић, Обојене револуције у парадигми хибридног рата, Војно дело, бр. 6/2019.
 
Милован Суботић, Милош Миленковић, Борба против тероризма из угла редефинисане безбедносне парадигме и теорије политике, Војно дело 2/2018.
 
Милош Р. Миленковић, Насилна промена режима као садржај хибридног рата, Војно дело 6/2017.
 
Милош Миленковић, Милован Р. Суботић: „Насилни недржавни актери и позиција Србије“, Српска политичка мисао, 3/2017, Институт за политичке студије, Београд.
 
Милош Миленковић, „Информација о научном скупу Србија и стратегијска раскршћа“, у Српска наука данас, Vol. 1, No.3, 2016.
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, „Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture“, u Bezbednost i krizni menadzment – teorija i praksa (zbornik radova), Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment i S4 GLOSEC Globalna bezbednost, Obrenovac, 2016.
 
Милош Миленковић, Вељко Благојевић, „Обавештајне службе као актери државног удара“, Војно дело, 5/2015.
 
Милош Миленковић, „Приказ монографије „Екстремизам под окриљем религије – Исламистички екстремизам на примерима БиХ и Србије“, Политичка ревија, 4/2015.
 
Урош Живковић, Милош Миленковић, „Европска унија каo глобални актер реформе сектора безбедности и искуство Србије“, Политичка ревија, 3/2015.
 
Stanislav Stojanović, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, „Energy security as a condition for stability of Republic of Serbia“, First international scientific-profesional conference „SECURE SERBIA“, Crisis and Emergency Situations Management Theory and Practis, Belgrade, 2015.
 
Katarina Štrbac, Miloš Milenković, Milan S. Milutinović, „Transformation or Suppression of the State-centric Security Approach“, Compendium from the Security Forum Cracow 2012, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznegoi Indywidualnego “Apeiron“, Cracow, 2013.
 
Милош Миленковић, Трагање за идеалним обликом владавине: „Идеје Џона Стјуарта Мила“, Култура Полиса, број 20, Нови Сад, 2013.
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, Milan S. Milutinović, „Importance of education on integrity issues in defence sector, Theoretic, cultural and ethic fundament of practical activities“, Bezpečné Slovensko a Európska Únia, Zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košice, 2012.
 
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka