Модел квантификације критеријума рангирања официра
По посебном захтеву организације која се бави управљањем људским ресурсима као и у сарадњи са тимом Радног стола број 2 Групе Србија-НАТО за реформу система одбране урађено је исцрпно истраживање у циљу задовољења исказане потребе за изналажењем начина и дефинисање модела за рангирање и квантификацију критеријума рангирања официра. Завршена је студија и достављена наручиоцу истраживања.