ИСТРАЖИВАЧИ

Људи су оно што чини сваку научну иституцију.У свакодневном раду Института за стратегијска истраживања, што као стално запослени што као спољни сарадници, учествују научници из различитих експертских домена.

 

Истраживачи

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 08.08.2022

Категорија: Истраживачи

Укупан број записа: 16

2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, нелегална редукција политичке моћи.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 470
e-mail: milos.milenkovic@mod.gov.rs
 
2017
 


Научно звање:
Експертска област: међународни односи, међународна безбедност
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 467
e-mail: igor.pejic@mod.gov.rs
 
 
2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: информационо ратовање, сајбер криминал, сајбер ратовање
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 480
e-mail: dejan.vuletic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: Научни сарадник
Експертска област: стратегијске анализе, национална безбедност, стратегијске комуникације
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 463
e-mail: miroslav.mitrovic@mod.gov.rs
 
 
2017
 


Научно звање: истраживач
Експертска област: менаџмент у одбрани
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 471
e-mail: dragan.bojanic@mod.gov.rs