ИСТРАЖИВАЧИ

Људи су оно што чини сваку научну иституцију.У свакодневном раду Института за стратегијска истраживања, што као стално запослени што као спољни сарадници, учествују научници из различитих експертских домена.

 

Истраживачи

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 25.09.2020

Категорија: Истраживачи

Укупан број записа: 16

2017
 


Научно звање: истраживач
Експертска област: менаџмент у одбрани
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 514
e-mail: dragan.bojanic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: истраживач-сарадник
Експертска област: психологија
 
Контакт:
Телефон: + 381 11 2063 624
e-mail: anita.djordjevic@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: виши научни сарадник
Експертска област: војна историја.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063476
e-mail: miljan.milkic@mod.gov.rs
 
 
2017
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: војна историја, национална историја 19. и 20. века
 
Контакт:
Телефон: +381 20 63 553
E-mail: dalibor.denda@mod.gov.rs
 
2017
 

Научно звање: истраживач-сарадник
Експертска област: Спољна политика Југославије

Контакт:
Телефон: +381 11 2063 613
e-mail: tatjana.milоsevic@mod.gov.rs