ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 08.08.2022

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 52

2018
2018
 


Tематски зборник радова посвећен je проблематици хибридног ратовања што је један од резултата рада на истоименом пројекту Одељења за студије одбране Института за стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду. Највећи део презентованих излагања на округлом столу одржаном 21. ...
 
2018
2018
 


У настојању да се пруже научни одговори на поједина питања везана за савремено безбедносно окружење, Институт за стратегијска истраживања и Катедра стратегије Школе националне одбране, организовали су међународну научну конференцију под називом „Асиметрија и стратегија“ која је ...
 
2018
2018
 


Тематски зборник „Стрес у војној професији“ настао је као један од резултата рада на пројекту министарства одбране који је имао за циљ да утврди различите психолошке факторе који доприносе прилагођавању запослених на специфичности рада у војној професији. Војна професија се ...
 
2018
2018
 

Књига Вељка Благојевића „Србија и изазови одбрамбене дипломатије“ представља политичко-правну студију која настоји да утврди шта је уистину одбрамбена дипломатија и које је њено место и улога у дипломатском и свеукупном спољнополитичком наступу. Аутор приказује искуства у ...
 
2018
2018
 

Стогодишњица Првог светског рата представља јубилеј светског значаја. Рат као сложена друштвеноисторијска појава отвара многа питања на која је историографија дала одговор само делимично или се још увек налази у процесу трагања з аобјашњењима њихових узрока, токова и последица. Једно од таквих ...