ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 15.10.2018

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 37

2007
2007
 

Књига је операционализација става Министарског упутства за 2006. годину да треба "обезбедити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одрећене специјалности, а школовање отпочети у школској 2007-8 години". Укључивањем жена у војни образовни систем, по први пут у ...
 
2007
2007
 

У књизи др Славице Ратковић-Костић обрађене су околности и проблеми који су пратили развој српске војске од 1878 до 1903. године. Ауторка указује на постојање, делатности и слабости народне војске да би нагласила потребу за њеном европеизацијом и модернизацијом. Законом о устројству војске из 1883. ...
 
2006
2006
 

Научна књига Жена у одбрани – од традиционалног до савременог, настала је као резултат вишегодишњег емпиријског истраживања и представља, по мишљењу њеног рецензента проф. др Зорана Килибарде, «оргиналан истраживачки подухват запаженог сазнајног домета по актуелности разматране ...
 
2006
2006
 

Ова књига садржи збирку излагања са Међународне конференције Жене у војсци, коју су у октобру 2006. године заједно организовали Институт за стратегијска истраживања и Мисија ОЕБС у Републици Србији. Конференција је била посвећена разматрању места и улоге жене у Војсци Србије, одговарајућим ...
 
2006
2006
 

Суочено са бројним опасностима, посебно опасностима од рата, човечанство је од давнина тражило одговарајући одговор на питање како ефикасно да отклони узроке, да се заштити и ублажи последице ванредних ситуација и патњи цивилног становништва. Иако је у садашње време могућност глобалних ратова много ...