ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 11.12.2019

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 43

2009
2009
 

Зборник радова „Србија у савременом геостратешком окружењу“ садржи излагања са истоимене конференције одржане 21. септембра 2009. године, у сарадњи Института за стратегијска истраживања, Института за међународну политику и привреду и Ханс Зајдел Фондације за Србију и Црну Гору. Зборник ...
 
2009
2009
 

Савремени облици ангажовања војних снага и пре свега, карактеристике модерних оружаних сукоба, намећу потребу примене различитих метода и приступа у њиховом проучавању. Захтеви и очекивања су све већи, а расположиви и допуштени војни ефективи и ресурси све мањи. Решење се тражи у модернизацији и ...
 
2009
2009
 

По мишљењу проф. др Десимира Пајевића, једног од рецензената, ово је веома систематизована и теоријски утемељена научно-стручна студија којом је истражено више психолошких (мотивационих) и социо-демографских карактеристика популације младих и утврђено у којој мери те карактеристике утичу на ...
 
2009
2009
 

Монографија реконструише процес увођења и употребе аутомобила у оружаним снагама Краљевине Србије од 1908. до 1918. године. Рађена је на основу примарних историјских извора из Архива Војноисторијског института у Београду и делом Руског Државног Војног архива и Спољнополитичког архива Руског ...
 
2008
2008
 

Различити војни процеси, системи и ситуације које су описиве као системи масовног опслуживања, карактеришу се сложеношћу, коначним временом ангажовања, високом оптерећеношћу и чак преоптерећеношћу. Теорија масовног опслуживања показује слабости при покушају моделовања сложених система. Претежним ...