ПУБЛИКАЦИЈЕ

Кроз публикације књига и часописа, као и других научно-информативних докумената, чинимо наш рад транспарентним и доприносимо широј домаћој и међународној научној заједници.

 

Публикације

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 30.09.2020

Категорија: Публикације

Укупан број записа: 45

2009
2009
 

Монографија реконструише процес увођења и употребе аутомобила у оружаним снагама Краљевине Србије од 1908. до 1918. године. Рађена је на основу примарних историјских извора из Архива Војноисторијског института у Београду и делом Руског Државног Војног архива и Спољнополитичког архива Руског ...
 
2008
2008
 

Различити војни процеси, системи и ситуације које су описиве као системи масовног опслуживања, карактеришу се сложеношћу, коначним временом ангажовања, високом оптерећеношћу и чак преоптерећеношћу. Теорија масовног опслуживања показује слабости при покушају моделовања сложених система. Претежним ...
 
2008
2008
 

У издању Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране МО из штампе је изашао Зборник радова са међународног научног скупа Балкански пакт 1953/54 који је 9. и 10. новембра 2005. године одржан у Београду, у организацији Војноисторијског института.Зборник ...
 
2007
2007
 

Књига је операционализација става Министарског упутства за 2006. годину да треба "обезбедити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одрећене специјалности, а школовање отпочети у школској 2007-8 години". Укључивањем жена у војни образовни систем, по први пут у ...
 
2007
2007
 

У књизи др Славице Ратковић-Костић обрађене су околности и проблеми који су пратили развој српске војске од 1878 до 1903. године. Ауторка указује на постојање, делатности и слабости народне војске да би нагласила потребу за њеном европеизацијом и модернизацијом. Законом о устројству војске из 1883. ...