Grupa autora: Zbornik radova „Srbija i strategijska raskršća ISIKS 2016“
Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i strategijska raskršća „ISIKS 2016” predstavlja rezultat uspešne saradnje Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane Vojne akademije nastalog u zajedničkom nastojanju da se sagledaju i procene dugoročni strategijski trendovi i pojave na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Zbornik sadrži 48 autorskih i koautorskih radova, svrstanih u pet tematskih celina (Razvoj teorije i prakse strategijskog mišljenja kao pretpostavke unapređenja bezbednosti i odbrane; Teorijska i praktična izgrađenost Strategije i Vojne strategije; Strategijska raskršća u prošlosti – istorijske pouke; Globalno geopolitičko prestrojavanje i vojno-političke promene u Evropi – strategijske implikacije; i Stari–novi izazovi, rizici i pretnje – strategijsko-doktrinarne dileme u oblasti bezbednosti i odbrane). Autori radova izneli su poglede na brojne i kompleksne izazove sa kojima se suočava svet na početku 21. veka, a koji svojom protivurečnom dinamikom ispoljavaju značajan uticaj na Srbiju ugrožavajući mogućnost pune zaštite i dalje afirmacije njenih nacionalnih vrednosti i interesa. Zajednički imenitelj njihovih stavova jeste snažno naglašena potreba da znanje i na njemu zasnovana strategijska misao moraju da zauzmu značajno mesto u definisanju odgovora Republike Srbije na zaštiti vitalnih nacionalnih vrednosti, posebno u uslovima brojnih nepoznanica koje nameće dinamika i nepredvidiv smer procesa u savremenoj realnosti.
dodatakDODACI