PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 26.05.2020

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 21

2016
 

Projekat je rezultat iskazanih potreba organizacije za upravljanje radnim i materijalnim obavezama u vezi sistema odbrane za spoznajom nivoa zainteresovanosti za službu u aktivnoj rezervi kao realtivno novom konceptu za obezbeđenje popune vojske. Koncept aktivne rezerve predstavlja jedan od načina ...
 
2016
 

Realizacijom naučnoistraživačkog projekta „Zaštita kritičnih informacionih infrastruktura“ izvršena je kompleksna analiza organizacionih rešenja, zakona i drugih regulativa vezanih za zaštitu kritičnih informacionih infrastruktura. Praktični cilj istraživanja ...
 
2016
 

Projekat ima za cilj utvrđivanje psiholoških aspekata kojima se može predviđati uspešnost oficira u vojnoj profesiji. Od psiholoških aspekata prate se kognitivne i profilne sposobnosti ispitanika, sposobnosti koje se sagledavaju tokom raznih selekcija u profesionalnom razvoju ...
 
2015
 

Projekat je multidisciplinarnog karaktera i realizovan je kroz četiri celine: Evropska unija u multipolarnom svetu; Energetska bezbednost kao faktor geopolitičkog pregrupisavanja; Interesi Turske i Nemačke na Zapadnom Balkanu i Perspektive razvoja helensko-izraelskog saveza kao instrumenta ...
 
2014
 

Naučnoistraživački projekat &39;&39;Smernice za izradu Strategije obezbeđenja sajber prostora&39;&39; pokrenut je na inicijativu rukovodioca projekta, koji je, analizirajući aktuelne probleme i trendove po pitanju bezbednosti u sajber prostoru, uočio da je jedan od ključnih problema ...