PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 18.02.2019

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 20

2016
 

Realizacijom naučnoistraživačkog projekta „Zaštita kritičnih informacionih infrastruktura“ izvršena je kompleksna analiza organizacionih rešenja, zakona i drugih regulativa vezanih za zaštitu kritičnih informacionih infrastruktura. Praktični cilj istraživanja ...
 
2016
 

Projekat ima za cilj utvrđivanje psiholoških aspekata kojima se može predviđati uspešnost oficira u vojnoj profesiji. Od psiholoških aspekata prate se kognitivne i profilne sposobnosti ispitanika, sposobnosti koje se sagledavaju tokom raznih selekcija u profesionalnom razvoju ...
 
2015
 

Projekat je multidisciplinarnog karaktera i realizovan je kroz četiri celine: Evropska unija u multipolarnom svetu; Energetska bezbednost kao faktor geopolitičkog pregrupisavanja; Interesi Turske i Nemačke na Zapadnom Balkanu i Perspektive razvoja helensko-izraelskog saveza kao instrumenta ...
 
2014
 

Naučnoistraživački projekat &39;&39;Smernice za izradu Strategije obezbeđenja sajber prostora&39;&39; pokrenut je na inicijativu rukovodioca projekta, koji je, analizirajući aktuelne probleme i trendove po pitanju bezbednosti u sajber prostoru, uočio da je jedan od ključnih problema ...
 
2012
 

Projekat je pokrenut na inicijativu top menadžmenta sistema odbrane. Isplanirano je i realizovano odgovarajuće terensko istraživanje uz korišćenje upitnika kreiranog za potrebe projekta. Prikupljeni su i analizirani empirijski podaci uz primenu odgovarajuće statističke analize. Rezultati ...