PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 26.05.2020

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 21

2006
 

Rezultate studije mogu koristiti u svom radu Uprava za školstvo i Uprava za kadrove, kao i sve celine MO i GŠ koje se bave selekcijom i projekcijom ljudskih resursa.