PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 30.10.2020

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 21

2012
 

Projekat je pokrenut na inicijativu top menadžmenta sistema odbrane. Isplanirano je i realizovano odgovarajuće terensko istraživanje uz korišćenje upitnika kreiranog za potrebe projekta. Prikupljeni su i analizirani empirijski podaci uz primenu odgovarajuće statističke analize. Rezultati ...
 
2012
 

Naučno-istraživački projekat „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj Uniji“, na naučan način zalazi u, do sada gotovo neistražene u našoj literaturi, novije tokove bezbednosnih odnosa unutar Evropske Unije, ali i korelaciju ove organizacije sa ...
 
2011
 

Po posebnom zahtevu organizacije koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima kao i u saradnji sa timom Radnog stola broj 2 Grupe Srbija-NATO za reformu sistema odbrane urađeno je iscrpno istraživanje u cilju zadovoljenja iskazane potrebe za iznalaženjem načina i definisanje modela za rangiranje i ...
 
2011
 

Studija &39;&39;Odbrana od pretnji u sajber prostoru&39;&39;, autora dr Dejana Vuletića, proistekla je iz realizacije istoimenog projekta. U studiji se razmatraju različite definicije i karakteristike sajber prostora. Pretnje u sajber prostoru obrađene su kroz sledeće celine: napadi ...
 
2010
 

Pristup realzaciji projekta podrazumevao je konsultaciju široke litearture, uglavnom strane, iz nekoliko različitih oblasti. Simulaciono modelovanje je prisutno u rešavanju mnogih problema u različitim oblastima, simulaciona metodologija je relativno nova oblast koja se oslanja na ...