ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 18.02.2019

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 20

2017
 

Пројекат има за циљ утврђивање фактора ризика и индивидуалних психолошких ресурса за суочавање и превладавање радног (свакодневног) и оперативног (борбеног) стреса у војној професији. Пројекта је осмишљен на основу захтева Одељења за развој психолошке делатности СЉР и Управе за људске ресурсе ...
 
2017
 


Хибридно ратовање је нови термин којим се покушавају обухватити и истаћи све специфичности савремених сукоба у прве две деценије двадесетпрвог века. Овај атрактивни термин постао је врло популаран у ширем контексту медијских и политичких кругова, док се у стручној јавности срећу подељена ...
 
2017
 


Пројекат има за циљ истраживање савремене форме угрожавања безбедности произилазе из глобалног, асиметричног односа субјеката на светској сцени. Глобализација својим свеобухватним и општим присуством у животима савремених људи смањује дистанце и убрзава односе, релације, информације али и ...
 
2017
 

„Историја српске и југословенске војске у 19. и 20. веку“ је дугорочни пројекат Одељења за војну историју Института за стратегијска истраживања. Пројекат има за циљ да, поред реконструкције ратних припрема и дејстава српске и југословенске војске, обради и организацијски развој оружаних ...
 
2016
 

Пројекат је резултат исказаних потреба организације за управљање радним и материјалним обавезама у вези система одбране за спознајом нивоа заинтересованости за службу у активној резерви као реалтивно новом концепту за обезбеђење попуне војске. Концепт активне резерве представља један од начина ...