ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 12.05.2021

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 22

2007
 

Руководилац пројекта био је пук. др Јан Марчек. Пројекат је завршен 2007. године. Резултате истраживања примењују Управа за људске ресурсе ГШ ВС и Инспекторат одбране.  
 
2006
 

Резултате студије могу користити у свом раду Управа за школство и Управа за кадрове, као и све целине МО и ГШ које се баве селекцијом и пројекцијом људских ресурса.