ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 12.05.2021

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 22

2014
 

Научноистраживачки пројекат ''Смернице за израду Стратегије обезбеђења сајбер простора'' покренут је на иницијативу руководиоца пројекта, који је, анализирајући актуелне проблеме и трендове по питању безбедности у сајбер простору, уочио да је један од кључних проблема у Републици ...
 
2012
 

Пројекат је покренут на иницијативу топ менаџмента система одбране. Испланирано је и реализовано одговарајуће теренско истраживање уз коришћење упитника креираног за потребе пројекта. Прикупљени су и анализирани емпиријски подаци уз примену одговарајуће статистичке анализе. Резултати истраживања су ...
 
2012
 

Научно-истраживачки пројекат „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској Унији“, на научан начин залази у, до сада готово неистражене у нашој литератури, новије токове безбедносних односа унутар Европске Уније, али и корелацију ове организације са ...
 
2011
 

По посебном захтеву организације која се бави управљањем људским ресурсима као и у сарадњи са тимом Радног стола број 2 Групе Србија-НАТО за реформу система одбране урађено је исцрпно истраживање у циљу задовољења исказане потребе за изналажењем начина и дефинисање модела за рангирање и ...
 
2011
 

Студија ''Одбрана од претњи у сајбер простору'', аутора др Дејана Вулетића, проистекла је из реализације истоименог пројекта. У студији се разматрају различите дефиниције и карактеристике сајбер простора. Претње у сајбер простору обрађене су кроз следеће целине: напади на рачунарске ...