ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 14.12.2018

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 20

2009
 

Пројекат „Демократизација сектора безбедности у Србији“ заједнички реализују Институт за стратегијска истраживања и Одељење за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији. Пројекат обрађује четири основна аспекта реформе сектора безбедности, из којих произилазе четири тематске области рада: ...
 
2008
 

Пројекат Института за стратегијска истраживања „Ставови припадника МО и Војске Србије о реформи Војске Србије и безбедносним интеграцијама“ покренут је с идејом да се истраже ставови професионалних припадника МО и Војске о карактеру, интензитету и квалитету до сада проведених реформи ...
 
2007
 

Резултате овог истраживања могуће је применити у сфери оспособљавања система одбране, али и друштва у целини, за систематско, стручно, професионално и непрекидно супротстављање тероризму, уз изградњу одговарајућих облика, метода и модалитета супротстављања.
 
2007
 

Руководилац пројекта био је пук. др Јан Марчек. Пројекат је завршен 2007. године. Резултате истраживања примењују Управа за људске ресурсе ГШ ВС и Инспекторат одбране.  
 
2006
 

Резултате студије могу користити у свом раду Управа за школство и Управа за кадрове, као и све целине МО и ГШ које се баве селекцијом и пројекцијом људских ресурса.