ПРОЈЕКТИ

Ми вршимо истраживања кроз различите пројекте, који су од значаја за систем одбране и друштво у целини.

 

Пројекти

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2000 - 08.08.2022

Категорија: Пројекти

Укупан број записа: 24

2011
 

По посебном захтеву организације која се бави управљањем људским ресурсима као и у сарадњи са тимом Радног стола број 2 Групе Србија-НАТО за реформу система одбране урађено је исцрпно истраживање у циљу задовољења исказане потребе за изналажењем начина и дефинисање модела за рангирање и ...
 
2011
 

Студија ''Одбрана од претњи у сајбер простору'', аутора др Дејана Вулетића, проистекла је из реализације истоименог пројекта. У студији се разматрају различите дефиниције и карактеристике сајбер простора. Претње у сајбер простору обрађене су кроз следеће целине: напади на рачунарске ...
 
2010
 

Приступ реалзацији пројекта подразумевао је консултацију широке литеартуре, углавном стране, из неколико различитих области. Симулационо моделовање је присутно у решавању многих проблема у различитим областима, симулациона методологија је релативно нова област која се ослања на математику, тежишно ...
 
2009
 

Пројекат Института за стратегијска истраживања „Војна професија у Србији - стање и перспективе“ предложен је на основу става из стратегијских докумената да су људски ресурси „најзначајнији ресурс система одбране“. Индикатори проблема су следећи: проблем вишка кадра, ...
 
2009
 

Пројекат „Демократизација сектора безбедности у Србији“ заједнички реализују Институт за стратегијска истраживања и Одељење за демократизацију Мисије ОЕБС-а у Србији. Пројекат обрађује четири основна аспекта реформе сектора безбедности, из којих произилазе четири тематске области рада: ...