PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 12.05.2021

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 22

2021
 


Institut za strategijska istraživanja pokrenuo je novi naučnoistraživački projekat pod nazivom „Projekcija trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije do 2030. godine“. Cilj projekta jeste da se identifikuju i objasne društvene pojave i procesi koji će u narednoj ...
 
2018
 


Projekat ima za cilj otklanjanje nedorečenosti u pojmovno-kategorijalnom sistemu koji se koristi u oblasti „strategije, strateškog i strateške kulture“, pre svega pojma „strateška kultura“. O navedenoj sintagmi se nije mnogo razmišljalo ...
 
2017
 

Projekat ima za cilj utvrđivanje faktora rizika i individualnih psiholoških resursa za suočavanje i prevladavanje radnog (svakodnevnog) i operativnog (borbenog) stresa u vojnoj profesiji. Projekta je osmišljen na osnovu zahteva Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti SLjR i ...
 
2017
 

Hibridno ratovanje je novi termin kojim se pokušavaju obuhvatiti i istaći sve specifičnosti savremenih sukoba u prve dve decenije dvadesetprvog veka. Ovaj atraktivni termin postao je vrlo popularan u širem kontekstu medijskih i političkih krugova, dok se u stručnoj javnosti sreću ...
 
2017
 


Projekat ima za cilj istraživanje savremene forme ugrožavanja bezbednosti proizilaze iz globalnog, asimetričnog odnosa subjekata na svetskoj sceni. Globalizacija svojim sveobuhvatnim i opštim prisustvom u životima savremenih ljudi smanjuje distance i ubrzava odnose, relacije, ...