PROJEKTI

Mi vršimo istraživawa kroz različite projekte koji su značajni za sistem odbrane i društvo u celini.

 

Projekti

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 23.01.2022

Kategorija: Projekti

Ukupan broj zapisa: 23

2021
 


Naučnoistraživački projekat Instituta za strategijska istraživanja pod nazivom &39;&39;Fizionomija savremenih oružanih sukoba&39;&39; pokrenut je usled stalno prisutne potrebe za analizom karakteristika i obeležja savremenih oružanih sukoba i razjašnjenja ...
 
2021
 


Institut za strategijska istraživanja pokrenuo je novi naučnoistraživački projekat pod nazivom „Projekcija trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije do 2030. godine“. Cilj projekta jeste da se identifikuju i objasne društvene pojave i procesi koji će u narednoj ...
 
2018
 


Projekat ima za cilj otklanjanje nedorečenosti u pojmovno-kategorijalnom sistemu koji se koristi u oblasti „strategije, strateškog i strateške kulture“, pre svega pojma „strateška kultura“. O navedenoj sintagmi se nije mnogo razmišljalo ...
 
2017
 

Projekat ima za cilj utvrđivanje faktora rizika i individualnih psiholoških resursa za suočavanje i prevladavanje radnog (svakodnevnog) i operativnog (borbenog) stresa u vojnoj profesiji. Projekta je osmišljen na osnovu zahteva Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti SLjR i ...
 
2017
 

Hibridno ratovanje je novi termin kojim se pokušavaju obuhvatiti i istaći sve specifičnosti savremenih sukoba u prve dve decenije dvadesetprvog veka. Ovaj atraktivni termin postao je vrlo popularan u širem kontekstu medijskih i političkih krugova, dok se u stručnoj javnosti sreću ...