PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 04.12.2020

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 46

2009
2009
 

Po mišljenju prof. dr Desimira Pajevića, jednog od recenzenata, ovo je veoma sistematizovana i teorijski utemeljena naučno-stručna studija kojom je istraženo više psiholoških (motivacionih) i socio-demografskih karakteristika populacije mladih i utvrđeno u kojoj meri te ...
 
2009
2009
 

Monografija rekonstruiše proces uvođenja i upotrebe automobila u oružanim snagama Kraljevine Srbije od 1908. do 1918. godine. Rađena je na osnovu primarnih istorijskih izvora iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu i delom Ruskog Državnog Vojnog arhiva i Spoljnopolitičkog arhiva ...
 
2008
2008
 

Različiti vojni procesi, sistemi i situacije koje su opisive kao sistemi masovnog opsluživanja, karakterišu se složenošću, konačnim vremenom angažovanja, visokom opterećenošću i čak preopterećenošću. Teorija masovnog opsluživanja pokazuje slabosti pri pokušaju ...
 
2008
2008
 

U izdanju Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane MO iz štampe je izašao Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Balkanski pakt 1953/54 koji je 9. i 10. novembra 2005. godine održan u Beogradu, u organizaciji Vojnoistorijskog ...
 
2007
2007
 

Knjiga je operacionalizacija stava Ministarskog uputstva za 2006. godinu da treba "obezbediti odgovarajuće uslove za prijem žena na školovanje u vojnim školama za odrećene specijalnosti, a školovanje otpočeti u školskoj 2007-8 godini". Uključivanjem žena u ...