PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 20.03.2019

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 42

2007
2007
 

Knjiga je operacionalizacija stava Ministarskog uputstva za 2006. godinu da treba "obezbediti odgovarajuće uslove za prijem žena na školovanje u vojnim školama za odrećene specijalnosti, a školovanje otpočeti u školskoj 2007-8 godini". Uključivanjem žena u ...
 
2007
2007
 

U knjizi dr Slavice Ratković-Kostić obrađene su okolnosti i problemi koji su pratili razvoj srpske vojske od 1878 do 1903. godine. Autorka ukazuje na postojanje, delatnosti i slabosti narodne vojske da bi naglasila potrebu za njenom evropeizacijom i modernizacijom. Zakonom o ustrojstvu vojske iz ...
 
2006
2006
 

Naučna knjiga Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog, nastala je kao rezultat višegodišnjeg empirijskog istraživanja i predstavlja, po mišljenju njenog recenzenta prof. dr Zorana Kilibarde, «orginalan istraživački poduhvat zapaženog saznajnog dometa po ...
 
2006
2006
 

Ova knjiga sadrži zbirku izlaganja sa Međunarodne konferencije Žene u vojsci, koju su u oktobru 2006. godine zajedno organizovali Institut za strategijska istraživanja i Misija OEBS u Republici Srbiji. Konferencija je bila posvećena razmatranju mesta i uloge žene u Vojsci Srbije, odgovarajućim ...
 
2006
2006
 

Suočeno sa brojnim opasnostima, posebno opasnostima od rata, čovečanstvo je od davnina tražilo odgovarajući odgovor na pitanje kako efikasno da otkloni uzroke, da se zaštiti i ublaži posledice vanrednih situacija i patnji civilnog stanovništva. Iako je u sadašnje vreme ...