PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 30.09.2020

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 45

2009
2009
 

Preporuke sa Konferencije „Vanredne situacije“ nastale su kao rezultat saradnje Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije i Misije OEBS u Republici Srbiji, koji su 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu, u okviru projekta „Demokratizacija ...
 
2009
2009
 

Zbornik radova „Vanredne situacije“ sadrži izlaganja učesnika sa Međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“, koja je održana 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu. Konferencija je održana kao deo realizacije projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u ...
 
2009
2009
 

Zbornik radova „Srbija u savremenom geostrateškom okruženju“ sadrži izlaganja sa istoimene konferencije održane 21. septembra 2009. godine, u saradnji Instituta za strategijska istraživanja, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Hans Zajdel Fondacije za Srbiju i Crnu ...
 
2009
2009
 

Savremeni oblici angažovanja vojnih snaga i pre svega, karakteristike modernih oružanih sukoba, nameću potrebu primene različitih metoda i pristupa u njihovom proučavanju. Zahtevi i očekivanja su sve veći, a raspoloživi i dopušteni vojni efektivi i resursi sve manji. Rešenje se traži ...
 
2009
2009
 

Po mišljenju prof. dr Desimira Pajevića, jednog od recenzenata, ovo je veoma sistematizovana i teorijski utemeljena naučno-stručna studija kojom je istraženo više psiholoških (motivacionih) i socio-demografskih karakteristika populacije mladih i utvrđeno u kojoj meri te ...