PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 17.10.2021

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 49

2013
2013
 

Naučno zasnovano proučavanje problema i fenomena specifičnih za vojnu oblast danas je teško zamislivo bez primene metoda simulacionog modelovanja. Sa druge strane simulaciono modelovanje je vrlo zahtevno jer obuhvata više disciplina i podrazumeva visok nivo kreativnosti i stručne i ...
 
2012
2012
 

Institut za strategijska istraživanja je u periodu od 2009. do 2012. godine bio nosilac realizacije projekta „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji”. Rezultati ovog obimnog istraživanja objavljeni su u istoimenoj studiji, čija je promocija bila ...
 
2012
2012
 

Ovo delo se bavi događajima u Makedoniji, južnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji (Južnoj i Staroj Srbiji) u godinama neposredno po okončanju Prvog svetskog rata. Prethodne godine vlasti Osmanlija, probuđenih balkanskih nacionalizama, pobuna, epidemija i tri ratna konflikta ostavili su svoje nasleđe u ...
 
2011
2011
 

Ideja o izradi Tematskog zbornika radova "Žene u sektoru bezbednosti – regionalna perspektiva" potekla je sa međunarodne konferencije "Žene u sektoru bezbednosti – Rezolucija 1325 SB UN" koja je održana od 14. do 15. oktobra 2010. godine u Beogradu, u organizaciji ...
 
2011
2011
 

Studija dr Jovanke Šaranović i dr Zorana Kilibarde pod nazivom „U korak s vremenom: MO i VS na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti“ predstavlja sistematski obrađeno naučno delo koje je zasnovano na teorijskim osnovama i metodološki korektnom istraživanju u čijem je ...