PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 22.10.2017

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 37

2009
2009
 

Zbornik sa naučno-stručnog skupa pod naslovom „Vojna profesija u Srbiji – stanje i perspektive“, koji je održan 30. i 31. marta 2009. godine u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane obuhvata radove koje su izložili ...
 
2009
2009
 

Preporuke sa Konferencije „Vanredne situacije“ nastale su kao rezultat saradnje Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije i Misije OEBS u Republici Srbiji, koji su 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu, u okviru projekta „Demokratizacija ...
 
2009
2009
 

Zbornik radova „Vanredne situacije“ sadrži izlaganja učesnika sa Međunarodne naučne konferencije „Vanredne situacije“, koja je održana 28. i 29. januara 2009. godine u Beogradu. Konferencija je održana kao deo realizacije projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u ...
 
2009
2009
 

Zbornik radova „Srbija u savremenom geostrateškom okruženju“ sadrži izlaganja sa istoimene konferencije održane 21. septembra 2009. godine, u saradnji Instituta za strategijska istraživanja, Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Hans Zajdel Fondacije za Srbiju i Crnu ...
 
2009
2009
 

Savremeni oblici angažovanja vojnih snaga i pre svega, karakteristike modernih oružanih sukoba, nameću potrebu primene različitih metoda i pristupa u njihovom proučavanju. Zahtevi i očekivanja su sve veći, a raspoloživi i dopušteni vojni efektivi i resursi sve manji. Rešenje se traži ...