PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 20.11.2019

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 43

2018
2018
 

Stogodišnjica Prvog svetskog rata predstavlja jubilej svetskog značaja. Rat kao složena društvenoistorijska pojava otvara mnoga pitanja na koja je istoriografija dala odgovor samo delimično ili se još uvek nalazi u procesu traganja z aobjašnjenjima njihovih uzroka, ...
 
2017
2017
 


Zbornik radova The Great War in 1915 prerdstavlja rezultat dugoročne i obostrano korisne saradnje na polju vojnoistorijskih istraživanja između austrijskog Vojnog muzeja/Vojnoistorijskog instituta i srpskih vojnih istoričara iz Instituta za ...
 
2017
2017
 

Tematski Zbornik radova "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignuća i perspektive" nastao je kao rezultat dvodnevne međunarodne naučne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC. ...
 
2017
2017
 

Knjiga predstavlja studiju koja nastoji da odgovori na sledeća pitanja: šta je to koncept diplomatije i odbrambene diplomatije, njeno mesto i uloga u diplomatskom i sveukupnom spoljnopolitičkom nastupu, iskustva pojedinih država u pravnom uređenju odbrambene diplomatije, kao i određene ...
 
2017
2017
 

Delo koje je ispred vas ima za cilj da doprinese otvaranju arene studioznog i naučno utemeljenog, analitičkog pristupa kreiranju strategijskog okvira posebne forme interesne komunikacije, lobiranja.
Ideja vodilja je bila da se kroz više celina prikaže lobiranje kao strategijska ...