PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 19.09.2018

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 37

2016
2016
 

Osnovni cilj ovog istraživanja bio  je da se rasvetli i objasni važan odeljak posleratne istorije Jugoslavije vremenski omeđen smrću Josifa Visarionoviča Staljina (mart 1953. godine) i smenom sa vlasti Nikite Sergejeviča Hruščova (oktobar 1964. godine). Ukazano je  na međusobne ...
 
2016
2016
 

Verska služba u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata bila je organizovana tako da omogući ostvarivanje verskih prava pripadnika srpske vojske. Ona je predstavljala nastavak organizovanja verske službe u srpskoj vojsci koja je institucionalno počela 1839. godine. Rešenjima koje su srpske ...
 
2016
2016
 

Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i strategijska raskršća „ISIKS 2016” predstavlja rezultat uspešne saradnje Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane Vojne akademije nastalog u zajedničkom nastojanju da se sagledaju i procene dugoročni ...
 
2015
2015
 

Međunarodni tematski zbornik radova Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile je nastao kao rezultat višegodišnje saradnje Instituta za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije i Istorijskog instituta iz Beograda. U zborniku su objavljena 33 članka ...
 
2015
2015
 

Studija je rezultat istraživačkog projekta i široko odslikava bezbednosne trendove u našem regionu koji utiču na međunarodni položaj i bezbednost Republike Srbije. Autori su utvrdili niz pitanja koja oblikuju odnose među zemljama regiona i izneli podrobnu analizu njihovog delovanja na ...