PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 22.10.2017

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 37

2011
2011
 

Ideja o izradi Tematskog zbornika radova "Žene u sektoru bezbednosti – regionalna perspektiva" potekla je sa međunarodne konferencije "Žene u sektoru bezbednosti – Rezolucija 1325 SB UN" koja je održana od 14. do 15. oktobra 2010. godine u Beogradu, u organizaciji ...
 
2011
2011
 

Studija dr Jovanke Šaranović i dr Zorana Kilibarde pod nazivom „U korak s vremenom: MO i VS na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti“ predstavlja sistematski obrađeno naučno delo koje je zasnovano na teorijskim osnovama i metodološki korektnom istraživanju u čijem je ...
 
2011
2011
 

Studija "Odbrana od pretnji u sajber prostoru", autora dr Dejana Vuletića, proistekla je iz realizacije istoimenog projekta. U studiji se razmatraju različite definicije i karakteristike sajber prostora. Pretnje u sajber prostoru obrađene su kroz sledeće celine: napadi na računarske ...
 
2011
2011
 

U sklopu višegodišnje saradnje Ministarstva odbrane i Misije OEBS u Republici Srbiji, a u okviru projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti“, Institut za strategijska istraživanja objavio je Informator o sistemu odbrane Republike Srbije. U tri ...
 
2010
2010
 

Zbornik radova „Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji“ nastao je nakon održanog istoimenog okruglog stola u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja. U radu okruglog stola, 30. marta 2010. godine, učestvovali su predstavnici ...