PUBLIKACIJE

Kroz publikacije knjiga i časopisa, kao i drugih naučno-informativnih dokumenata, činimo naš rad transparentnim i doprinosimo široj domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici

 

Publikacije

 

Ključne reči:

Period: 01.01.2000 - 17.10.2021

Kategorija: Publikacije

Ukupan broj zapisa: 49

2017
2017
 

Delo koje je ispred vas ima za cilj da doprinese otvaranju arene studioznog i naučno utemeljenog, analitičkog pristupa kreiranju strategijskog okvira posebne forme interesne komunikacije, lobiranja.
Ideja vodilja je bila da se kroz više celina prikaže lobiranje kao strategijska ...
 
2017
2017
 

Delo koje je ispred vas ima za cilj da doprinese otvaranju arene studioznog i naučno utemeljenog, analitičkog pristupa kreiranju strategijskog okvira posebne forme interesne komunikacije, lobiranja. Ideja vodilja je bila da se kroz više celina prikaže lobiranje kao strategijska komunikacija ...
 
2016
2016
 

Osnovni cilj ovog istraživanja bio  je da se rasvetli i objasni važan odeljak posleratne istorije Jugoslavije vremenski omeđen smrću Josifa Visarionoviča Staljina (mart 1953. godine) i smenom sa vlasti Nikite Sergejeviča Hruščova (oktobar 1964. godine). Ukazano je  na međusobne ...
 
2016
2016
 

Verska služba u srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata bila je organizovana tako da omogući ostvarivanje verskih prava pripadnika srpske vojske. Ona je predstavljala nastavak organizovanja verske službe u srpskoj vojsci koja je institucionalno počela 1839. godine. Rešenjima koje su srpske ...
 
2016
2016
 

Zbornik radova sa naučnog skupa Srbija i strategijska raskršća „ISIKS 2016” predstavlja rezultat uspešne saradnje Instituta za strategijska istraživanja i Škole nacionalne odbrane Vojne akademije nastalog u zajedničkom nastojanju da se sagledaju i procene dugoročni ...